ID IDENTIFICATION World

Naše poslanstvo je ustvariti VALUE za:

Porazdelitev bogastva, ki ga ustvarjajo komercialne dejavnosti na poslovnih področjih, kjer smo vključeni v izboljšanje življenjskih pogojev v kolektivnosti / družbi. Člani in sodelavci, ki prispevajo k vašemu strokovnemu razvoju, prenašajo procese stalnega izboljševanja in učenja, kot tudi njihovo samouresničitev. Svet, ki prispeva k resnično zelenemu svetu v zavesti in ukrepanju, kjer je ekologija in skrb za stanje planeta in planet, ki ga zapuščamo za prihodnje generacije, za nas resnično področje naložb.

Perfect investment

Fast return on investment

Distributing commissions to co-workers

Translate »