“ID IDENTIFICATION World”

Mūsų misija yra sukurti VALUE:

Komercinės veiklos sukurtų turto pasiskirstymas verslo srityse, kuriose dalyvaujame gerinant kolektyvinio gyvenimo / visuomenės gyvenimo sąlygas. Nariai ir asocijuotieji nariai, prisidedantys prie jūsų profesinio tobulėjimo, nuolatinio tobulinimo ir mokymosi procesų perdavimo bei savirealizacijos. Pasaulis, prisidedantis prie tikrai žaliojo pasaulio sąmonėje ir veiksmuose, kur ekologija ir susirūpinimas dėl planetos būklės ir kokios planetos paliekame ateities kartoms, mums yra tikros investicijos.

Perfect investment

Fast return on investment

Distributing commissions to co-workers

Translate »